Pages

Friday, June 20, 2014

Farewell Mrs Pole

Dear Mrs Pole....

Thank you everything you've done for our school. You are probably the most Loving, Generous and Helpful teacher I've ever met. 
Here is a few words in Samoan..
Mrs Pole

Ia Avea au fai ma sui aoga St Pius, E momoli atu matou fa'afetai tele. I tausaga sa e faiaoga ia te'i matou.
Ia fa'amanuia tele le atua 
ia te oe
Soifua ma ia manuia:-)


Love you always Mrs Pole:-) 

No comments:

Post a Comment